Läkartidningen

Swedish medical journal. 
Cover illustration.