Wall of Femme

En porträttserie av starka och inspirerande kvinnor. Wall of Femme är mitt sätt att lyfta fram alla de modiga kvinnor stridit för att göra världen till en bättre plats för andra. Kvinnor som utmanat sociala normer, vågat vara annorlunda och kämpat för kvinnors rättigheter över hela världen.

Wall of Femme is a series of portraits of brave and inspiring women. Let´s salute the amazing women who challenged conventions, dared to be different and fought for women's rights all over the world.

 

Virginia Woolf 1882-1941
Brittisk författare och feminist. Virginia Woolf anses vara en av 1900-talets viktigaste engelskspråkiga författare.

Hennes essä ”Ett eget rum” (1929) fick med sina tankar om kvinnan som självständig individ, med eget arbete och ekonomiskt oberoende, en banbrytande betydelse för kvinnofrigörelsen i många länder.

 

Virginia Woolf 1882-1941
English writer and feminist. Virginia Woolf is regarded one of the most important and celebrated writers of the twentieth century and her ideas have had a huge impact on women's liberation.

 

 

Angela Davis 1944-
Amerikansk medborgarrätts­aktivist, författare, antirasistisk och feministisk ikon.
Angela Davis är en av världens mest respekterade tänkare och politiska röster. Under 1960- och 70-talet blev hon en symbol för medborgarrättsrörelsen i USA och en röst för antirasism, feminism och kampen mot sociala orättvisor.

 

Angela Davis 1944-
American political activist, feminist and author. During the 1960s and the 1970s Angela Davis became a symbol of the US civil rights movement and a major figure in the struggle for emancipation, feminism and the black liberation movement.

 

Betty Friedan 1921-2006
Amerikansk feminist, aktivist och författare. 
1963 kom boken ”The Feminine Mystique” av Betty Friedan ut i USA. Hon kritiserade det hemmafruideal som var rådande vid den här tiden, och ville slå hål på myten om att kvinnor endast kan finna lycka i rollen som hemmafru och mor. Friedan uppmuntrade kvinnor att skapa nya möjligheter för sig själva och hennes arbete har haft en enorm betydelse för den moderna kvinnorörelsen.

 

 

Betty Friedan 1921-2006
American feminist, activist and author.
Betty Friedan´s book The Feminine Mystique (1963) became a sensation —creating a social revolution by dispelling the myth that all women wanted to be happy homemakers. Friedan encouraged women to seek new opportunities for themselves and is remembered as a pioneer of feminism and the women’s rights movements.

 

 

Frida Kahlo 1907-1954
Mexikanska Frida Kahlo är en av 1900-talets stora konstnärer och har i vår tid blivit en feministisk ikon. Både privat och genom sina banbrytande och chockerande självporträtt utmanade hon den traditionella kvinnorollen.

 

Frida Kahlo 1907-1954
Frida Kahlo is one of Mexico's most famous artists and also something of a feminist icon, celebrated for her passionate indomitability in the face of life's trials. 
She's best known for her daring self-portraits depicting the suffering she experienced in her personal life. 

 

 

Susan B. Anthony 1820-1906
Susan arbetade under större delen av sitt liv för kvinnors rösträtt i USA. Hon kämpade också för avskaffandet av slaveriet, kvinnors rätt till sina egna inkomster och egendom och hann bli en legend under sin livstid. Susan gav aldrig upp sin kamp för kvinnors lika rättigheter, och år 1920, 14 år efter hennes död, antogs slutligen den lag som gav amerikanska kvinnor rösträtt.

 

Susan B. Anthony 1820-1906
American suffragist and civil rights activist. Susan devoted her life trying to win voting rights for women in the United States. She also campaigned for the abolition of slavery, the right for women to own their own property and retain their earnings. Although she did not live to see the day, her tireless struggle for women's rights legalized the vote for American women in 1920.